Specializované screeningové zdravotní služby

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Je zaměřený na vyhledávání nejčastějších těhotenských patologií. Riziko výskytu příslušné patologie je vypočteno pomocí speciálního programu na základě věku těhotné ženy, zjištěné anamnézy a rasového původu, změřené hmotnosti, výšky, hodnoty krevního tlaku, laboratorního vyšetření krve a ultrazvukového vyšetření plodu včetně cév zásobujících dělohu. Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství se skládá ze tří částí:

  • screening vrozených vad plodu,
  • screening preeklampsie,
  • screening růstové restrikce plodu.

Více informací ZDE.

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Jde o ultrazvukové vyšetření plodu, které se provádí ve 20. – 22. týdnu těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad, dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství.

 

Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

Screeningové vyšetření srdce plodu je součástí  Podrobného hodnocení  morfologie plodu v I. a/nebo II. trimestru. Doplnění o specilalizované vyšetření srdce plodu může zvýšit záchyt vrozených vad srdce.

 

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti.

Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Více informací ZDE.

Je zaměřený na vyhledávání nejčastějších těhotenských patologií. Riziko výskytu příslušné patologie je vypočteno pomocí speciálního programu na základě věku těhotné ženy, zjištěné anamnézy a rasového původu, změřené hmotnosti, výšky, hodnoty krevního tlaku, laboratorního vyšetření krve a ultrazvukového vyšetření plodu včetně cév zásobujících dělohu. Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství se skládá ze tří částí:

  • screening vrozených vad plodu,
  • screening preeklampsie,
  • screening růstové restrikce plodu.

Více informací ZDE.

Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).

Jde o ultrazvukové vyšetření plodu, které se provádí ve 20. – 22. týdnu těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad, dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství.

Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).

Screeningové vyšetření srdce plodu je součástí  Podrobného hodnocení  morfologie plodu v I. a/nebo II. trimestru. Doplnění o specilalizované vyšetření srdce plodu může zvýšit záchyt vrozených vad srdce.

Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).