Kalkulátor pro dataci těhotenství dle CRL

"Kalkulátor DATACE TĚHOTENSTVÍ" vychází z hodnoty ultrazvukového biometrického parametru CRL (crown-rump length, temenokostrční délka)  změřeném v 1. trimestru těhotenství. Naměřenou hodnotu CRL je nutné uvést v milimetrech současně s datem, kdy bylo měření provedeno.

Parametr CRL lze při ultrazvukovém vyšetření v 1. trimestru měřit od 6.-14.týdne (2 - 85 mm). Hodnotící tabulka pro celé období byla sestavena na základě analýzy několika normogramů, protože žádný z publikovaných normogramů nepokrývá s přijatelnou přesností kontinuálně celé odbobí (6+0 až 14+0). Hodnotící tabulka je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF a lze ji event. přednastavit i do vašeho ultrazvukového přístroje.

Jelikož v 1. trimestru roste embryo (plod) rychlostí cca 1-2 mm denně, tak pro potřeby datace těhotenství je smysluplné uvádět hodnotu CRL s přesností na milimetry. Každému dni těhotenství (gestačnímu stáří) by měla logicky odpovídat určitá hodnota CRL,  která by měla každý den narůstat o cca 1-2 mm. Měření parametru CRL s přesností na desetinu milimetru není tudíž smysluplné a s určitou nadsázkou odpovídá snaze určit termín porodu s přesností na 2,4 hodiny (tzv. na jednu desetinu dne).

Nejpřesněji lze provést dataci těhotenství při hodnotě CRL cca 20-40 mm (g.h. 8-10), kdy lze parametr CRL měřit nejsnáze a nejpřesněji, protože embryo (plod) se prakticky nepohybuje a je relativně snadno zobrazitelný.

Je-li na konci 1. trimestru těhotenství (14+0) k dispizici více hodnot parametru CRL (datum provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech), tak záleží na ošetřujícím gynekologovi, kterou z hodnot zvolí pro určení termínu porodu.

TERMÍN PORODU by proto měl být určen do konce 14. týdne těhotenství a "nepřehlédnutelným způsobem uveden v těhotenské průkazce", je nutné však uvést všechny tři parametry výpočtu (datum ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech + určený termín porodu). Takto určený termín porodu je již v průběhu těhotenství "neměnný" a měl by být akceptován při všech dalších vyšetřeních, kdy je výsledek vyšetření závislý na gestačním stáří plodu. Záznam v "těhotenské průkazce" navíc umožní komukoli a kdykoli nezávislou rekalkulaci termínu porodu dle "Kalkulátoru DATACE TĚHOTENSTVÍ" (data provedení ultrazvukového vyšetření + naměřený biometrický parametr CRL v milimetrech). Nejobjektivnějším důkazem o datu měření a správnosti provedeného měření je samozřejmě fotodokumentace.

U vícečetných těhotenství je vhodné použít k určení termínu porodu hodnotu CRL u největšího plodu, nicméně diskrepance v parametru CRL mezi plody (více než 10 mm) představuje vždy pro vícečetné těhotenství rizikový faktor a měla by být důvodem k zamyšlení o dalším postupu.

Bližší informace a samotný kalkulátor najdete na www.GynUltrazvuk.cz.