Centrum fetální medicíny
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Objednejte se

OBJEDNÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE NA UVEDENÝCH TELEFONNÍCH ČÍSLECH

INFO PRO LÉKAŘE: Pacientku nelze odeslat k vyšetřením přímo bez předchozí domluvy.