Odběr choriových klků (CVS – Chorionic Villus Sampling) je invazivní výkon, při kterém se pod ultrazvukovou kontrolou odebere malé množství placentární tkáně k jejímu vyšetření. Nejčastěji se provádí při pozitivním výsledku kombinovaného screeningu v prvním trimestru těhotenství k vyšetření chromozomální výbavy plodu, například k vyloučení či potvrzení Downova syndromu. Provádí se mezi 11. a 13. týdnem těhotenství. Komplikací výkonu může být nechtěná ztráta těhotenství, uvádí se v 1 %. Odběr choriových klků se provádí ambulantně, pacientka nemusí být před vyšetřením lačná, po výkonu zůstává cca 1 hodinu na našem pracovišti, poté může odejít domů. Po CVS doporučujeme klidový režim.

Odběr plodové vody, amniocentéza (AMC - Amniocentesis), je invazivní výkon, při kterém se pod ultrazvukovou kontrolou odebere malé množství plodové vody k jejímu vyšetření. Nejčastěji se využívá k vyšetření chromozomální výbavy plodu, například k vyloučení či potvrzení Downova syndromu. Dá se však využít i k vyloučení infekce. Provádí se od 16. týdne těhotenství. Komplikací výkonu může být nechtěná ztráta těhotenství, uvádí se 1 %. Odběr plodové vody se provádí ambulantně, pacientka nemusí být před vyšetřením lačná, po výkonu zůstává cca 1 hodinu na našem pracovišti, poté může odejít domů. Po amniocentéze doporučujeme klidový režim.

Odběr pupečníkové krve, kordocentéza, je invazivní výkon, při kterém se pod ultrazvukovou kontrolou odebere přímo z pupečníkové žíly malé množství krve plodu k jejímu vyšetření. Nejčastěji se využívá ke stanovení počtu červených krvinek, stanovení infekce či k vyšetření chromozomální výbavy plodu. Tímto způsobem lze také v případě potřeby podat plodu transfuzi. Provádí se od 18. týdne těhotenství. Komplikací výkonu může být nechtěná ztráta těhotenství. Odběr pupečníkové krve se provádí ambulantně nebo za hospitalizace, pacientka nemusí být před vyšetřením lačná.