Centrum fetální medicíny
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Léčba plodu v děloze

  • Intrauterinní transfuze krve

  • Selektivní usmrcení plodu postiženého vrozenou vadou u vícečetných těhotenství