Časté dotazy

Standardní doba vyšetření je 15 – 30 minut při vhodné poloze plodu a dobré viditelnosti. V případě vícečetného těhotenství trvá vyšetření déle, proto je to třeba uvést již při objednání.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na možnost následného proplacení v rámci benefitu pro těhotné.

Ceník zdravotních výkonů.

Při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství, podrobné morfologii plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství, ultrazvukovém vyšetření srdce plodu dětským kardiologem a ultrazvukovém screeningu růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství není potřeba žádanka od ošetřujícího gynekologa. Na ostatní ultrazvukové vyšetření budete žádanku potřebovat.

Při transabdomináním ultrazvukovém vyšetření lze určit pohlaví plodu při CRL (temenokostrční délka plodu) ≥ 60 mm (gestační stáří ≥ 12 + 2). Vždy je však nutné zohlednit habitus pacientky, polohu plodu a zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje. Určení pohlaví plodu není běžnou součástí vyšetření.

Jde o metodu vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci. Tato metoda selektuje rizikovou skupinu. Citlivost této metody je 95-97 %. Vždy je však nutné zohlednit habitus pacientky, polohu plodu a zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje.

Ano, umožňujeme doprovod jedné osoby. 

U nás je přítomnost doprovodu při vyšetření bezplatná.

Přítomnost malých dětí při vyšetření není zakázaná, avšak je třeba brát v úvahu, že by svým chováním mohlo narušovat vyšetření.

V případě, že máte zájem o fotografii, je možné Vám ji poskytnout. Je lepší, když nás požádáte hned na začátku vyšetření. Cena je 100 Kč za černobílou a 200 Kč za barevnou fotografii. Můžete se u nás objednat na zobrazení plodu.

Ano, máme k dispozici platební terminál a bezhotovostní platby preferujeme.

Před většinou odběrů není třeba lačnit (jde například o odběry, které jsou součástí kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství). Pokud byste měla přijít na lačno, tak budete poučena hned při objednání.

Bohužel to není možné. Pokud máte zájem o videozáznam, můžete se objednat na zobrazení plodu

Bohužel to není možné vzhledem k riziku zavlečení viru do ultrazvukového přístroje. Můžete se objednat na zobrazení plodu. Ceny jsou uvedeny včetně DVD a flash disků.

Ne. Pokud máte pozitivní screening protilátek, objednáte se na konzultaci. Na konzultaci Vám bude vše vysvětleno, stanoven typ a množství protilátky z Vaší krve (viz Specializovaná vyšetření).

Doporučujeme Vám se co nejdříve objednat (optimálně ihned po zjištění vícečetného těhotenství) ke speciálnímu ultrazvukovému vyšetření. Cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčátka s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčátek má svou vlastní placentu). Jedná se o informaci, která je zcela zásadní pro následnou péči a později již není vždy možné typ vícečetného těhotenství spolehlivě určit. Monochoriální dvojčata by měla být sledována nejpozději od 16. týdne těhotenství v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“.

Ano, na každé vyšetření k nám se musíte objednat.

Objednání je možné pouze na telefonních číslech:

  • +420 588 444 454
  • +420 724 991 367

Děkujeme za pochopení.

Ideálně 3 týdny dopředu, avšak akutní vyšetření provádíme co nejdříve.

Zobrazit Kde nás najdete

Pokud jste u nás nebyla na kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství, tak je důležité si donést všechny zprávy a fotografie, které máte od začátku těhotenství. Je potřeba co nejpřesněji určit délku trvání těhotenství (provést dataci).
Ihned zavolejte na číslo +420 588 444 454 a navrhneme Vám jak dále postupovat, protože farmakologickou metodou lze těhotenství ukončit maximálně do 3 týdnů od vynechání menstruace.