Kde nás najdete

Centrum fetální medicíny je součástí Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Najdete nás ve dvou budovách v areálu nemocnice na adrese I. P. Pavlova 6 v Olomouci.

Areál Fakultní nemocnice Olomouc leží v jihozápadní části krajské metropole v místní části Nová ulice. Je lemován ulicemi Hněvotínská, Albertova, Brněnská, Vojanova a I. P. Pavlova. Z hlavního vlakového nádraží v Olomouci je areál dostupný tramvajovými linkami číslo 1, 4 a 6 (zastávka Fakultní nemocnice) a autobusy městské hromadné dopravy číslo 12, 19, 26 (Dvořákova) a 21 (Teoretické ústavy).

Od autobusového nádraží lze do FNOL dojet tramvajovou linkou číslo 4 (Fakultní nemocnice) a autobusy MHD číslo 19 (Dvořákova) a 10 (Fakultní nemocnice). Pro imobilní pacienty pak přepravu po areálu nemocnice zajišťuje okružní linka autobusu číslo 42, který vyjíždí přímo od tramvajových zastávek v Brněnské ulici (zastávka Pionýrská).

Areál FNOL je přístupný branami z ulic I. P. Pavlova a Hněvotínská, pro automobily se samoobslužným závorovým systémem. Také je zde další vstup pouze pro pěší od tramvajových zastávek v Brněnské ulici. Přímo v areálu zdravotnického zařízení u všech tří vstupů a také na nejfrekventovanějších místech je rozestavěno sedm informačních tabulí se situačním plánem. Ten obsahuje podrobný popis rozmístění jednotlivých klinik, ústavů a oddělení FNOL.

V prvním patře budovy T je umístěna většina prostor, které naše centrum využívá. Najdete zde recepci centra, konzultační místnost centra a tři vyšetřovny, ve kterých se provádí převážně kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství, podrobná morfologie plodu ve 20.- 22. týdnu těhotenství a specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem.

V přízemí budovy C je kartotéka porodnicko-gynekologické kliniky. Zde se hlásí klientky před vyšetřením, která jsou prováděna ve vyšetřovně v prvním patře budovy. Poskytujeme zde superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče, prenatální péči o těhotenství s rizikem rozvoje růstové restrikce plodu a preeklampsie, prenatální péči o těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence a prenatální péči o vícečetná těhotenství s monochoriální komponentou.Jsou zde z důvodu výborného technickému vybavení prováděna komerční zobrazení plodu. Provádíme zde i Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů - farmakologická metoda.

Kde nás najdete