Specializovaná vyšetření

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství

Je zaměřený na vyhledávání nejčastějších těhotenských patologií. Riziko výskytu příslušné patologie je vypočteno pomocí speciálního programu na základě věku těhotné ženy, zjištěné anamnézy a rasového původu, změřené hmotnosti, výšky, hodnoty krevního tlaku, laboratorního vyšetření krve a ultrazvukového vyšetření plodu včetně cév zásobujících dělohu. Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství se skládá ze tří částí:

  1. Screening VROZENÝCH VAD PLODU
  2. Screening PREEKLAMPSIE
  3. Screening RŮSTOVÉ RESTRIKCE PLODU
Více informací PDF (30 kB)
Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

Jde o ultrazvukové vyšetření plodu, které se provádí ve 20. – 22. týdnu těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad, dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství.
Seznam zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (PDF).

Prenatální péče o vícečetná těhotenství s monochoriální komponentou

Doporučujeme Vám se co nejdříve objednat (optimálně ihned po zjištění vícečetného těhotenství) ke speciálnímu ultrazvukovému vyšetření. Cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčátka s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčátek má svou vlastní placentu). Jedná se o informaci, která je zcela zásadní pro následnou péči a později již není vždy možné typ vícečetného těhotenství spolehlivě určit. Monochoriální dvojčata by měla být sledována nejpozději od 16. týdne těhotenství v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“.

Prenatální péče o těhotenství s rizikem rozvoje závažné formy hemolytické nemoci plodu a novorozence

Máte-li pozitivní screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství, objednejte se na konzultaci. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně Vám vysvětlíme další postup v péči o Vaše těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět. Standardní péče o Vaše těhotenství bude i nadále probíhat u Vašeho ošetřujícího gynekologa a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu bude sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového měření na našem pracovišti.

Prenatální péče o těhotenství s rizikem rozvoje růstové restrikce plodu a preeklampsie

U těhotných žen se zvýšeným rizikem rozvoje růstové restrikce plodu a preeklampsie na základě výsledku kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství provádíme specializovaná ultrazvuková vyšetření ve 20., 28., 32., a 36., týdnu těhotenství, kdy hodnotíme velikost plodu a funkci placenty pomocí ultrazvukové dopplerometrie. Dále je doporučeno užívání Anopyrinu 100 mg tbl. 1x denně již od I. trimestru do 34. týdne těhotenství, protože jeho užívání může snížit riziko těchto těhotenských komplikací až o 50 %.

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření provádíme, zjistí - li Váš gynekolog při ultrazvukovém vyšetření jakoukoliv abnormalitu při ultrazvukovém vyšetření např. v odhadované velikosti plodu, v množství plodové vody nebo vysloví podezření na morfologickou vadu plodu.

Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

U pacientek se zvýšeným rizikem výskytu srdeční vady plodu provádíme specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem.

Prenatální genetické poradenství

Provádí Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc.

Neinvazivní prenatální testy

Toho času nejsou ve Fakultní nemocnici Olomouc k dispozici.

Rychlý kontakt

588 444 454
724 991 367