Časté dotazy

Standardní doba vyšetření je 15 – 30 minut při vhodné poloze plodu a dobré viditelnosti. V případě vícečetného těhotenství trvá vyšetření déle, proto je to třeba uvést již při objednání.
Při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství a podrobné morfologii plodu ve 20. – 22. týdnu těhotenství není potřeba žádanka od ošetřujícího gynekologa. Na ostatní ultrazvukové vyšetření budete žádanku potřebovat.
Při transabdomináním ultrazvukovém vyšetření lze určit pohlaví plodu při CRL (temenokostrční délka plodu) ≥ 60 mm (gestační stáří ≥ 12 + 2). Vždy je však nutné zohlednit habitus pacientky, polohu plodu a zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje. Určení pohlaví plodu není běžnou součástí vyšetření.
Jde o metodu vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci. Tato metoda selektuje rizikovou skupinu. Citlivost této metody je 95-97 %. Vždy je však nutné zohlednit habitus pacientky, polohu plodu a zobrazovací možnosti ultrazvukového přístroje.
Ano, můžete mít při vyšetření doprovod.
U nás je přítomnost doprovodu při vyšetření bezplatná.
Přítomnost malých dětí při vyšetření není zakázaná, avšak je třeba brát v úvahu, že by svým chováním mohlo narušovat vyšetření.
V případě, že máte zájem o fotografii, je možné Vám ji poskytnout. Je lepší, když nás požádáte hned na začátku vyšetření. Cena je 100 Kč za černobílou a 200 Kč za barevnou fotografii. Můžete se u nás objednat na zobrazení plodu.
Ano, máme k dispozici platební terminál a bezhotovostní platby preferujeme.
Před většinou odběrů není třeba lačnit (jde například o odběry, které jsou součástí kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství). Pokud byste měla přijít na lačno, tak budete poučena hned při objednání.
Bohužel to není možné. Pokud máte zájem o videozáznam, můžete se objednat na zobrazení plodu
Bohužel to není možné vzhledem k riziku zavlečení viru do ultrazvukového přístroje. Můžete se objednat na zobrazení plodu. Ceny jsou uvedeny včetně DVD a flash disků.
Ne. Pokud máte pozitivní screening protilátek, objednáte se na konzultaci. Na konzultaci Vám bude vše vysvětleno, stanoven typ a množství protilátky z Vaší krve (viz Specializovaná vyšetření).
Doporučujeme Vám se co nejdříve objednat (optimálně ihned po zjištění vícečetného těhotenství) ke speciálnímu ultrazvukovému vyšetření. Cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčátka s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčátek má svou vlastní placentu). Jedná se o informaci, která je zcela zásadní pro následnou péči a později již není vždy možné typ vícečetného těhotenství spolehlivě určit. Monochoriální dvojčata by měla být sledována nejpozději od 16. týdne těhotenství v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“.
Ano, na každé vyšetření k nám se musíte objednat.
Ideálně 3 týdny dopředu, avšak akutní vyšetření provádíme co nejdříve.
Pokud jste u nás nebyla na kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství, tak je důležité si donést všechny zprávy a fotografie, které máte od začátku těhotenství. Je potřeba co nejpřesněji určit délku trvání těhotenství (provést dataci).
Ihned zavolejte na číslo +420 588 444 454 a navrhneme Vám jak dále postupovat, protože farmakologickou metodou lze těhotenství ukončit maximálně do 3 týdnů od vynechání menstruace.

Rychlý kontakt

588 444 454
724 991 367